ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно"


Компанія Текстерно заснована в 1968 році і зараз є лідером вітчизняної текстильної промисловості України як підприємство з повним виробничим циклом. Детальніше на нашому офіційному сайті.

Перейти


Довідка


Відповіді на "гарячі" запитання розглянуті в розділі довідки.

Переглянути


Документи


Інформація акціонерного товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства на власному веб-сайті.

Статут

Установчий договір

Свідоцтво про державну реєстрацію

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про Правління

Положення про Ревізійну комісію

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки Товариство не має філій та представництв.

Кодекс корпоративного управління відсутній, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

Протокол загальних зборів акціонерів 2012 р.

Звіт ревізійної комісії за 2008-2011 рр.

Регулярна звітність

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Перелік афілійованих осіб Товариства відсутній, оскільки Товариство не має афілійованих осіб.

Особлива інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів


Повернутись до попередньої сторінки

Документи


Інформація акціонерного товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства на власному веб-сайті.

Переглянути


Контакти


Реквізити
та контактна інформація.

Переглянути